PRIVACYVOORWAARDEN WEDAYCARE

Versie 1.1

Dit zijn de Privacyvoorwaarden van Wedaycare B.V. (hierna te noemen “Wedaycare B.V.”, “wij,” “ons” of “onze”) Wedaycare B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70840636. Deze Privacyvoorwaarden leggen uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen via onze website, welke kan worden geraadpleegd op www.wedaycare.com/privacyvoorwaarden  (de “Website”) en andere softwarediensten en oplossingen (de software en de website gezamenlijk: “onze Diensten”). Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming is de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot onze Diensten (“Gebruikers“). Door het gebruiken van onze Diensten, begrijpt u en gaat u akkoord  met het feit dat Wedaycare B.V. middels onze Diensten een platform biedt voor het plaatsen van content, waaronder foto’s, reacties en ander materiaal (“Gebruikersinhoud”). Dit betekent dat andere Gebruikers naar uw Gebruikersinhoud kunnen opzoeken, zien, gebruiken of delen, zodra deze Gebruikersinhoud openbaar toegankelijk is via onze Diensten.

Wat voor gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:
1. Naam
2. Telefoonnummer
3. Adres
4. Geboortedatum
5. Gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres wanneer u zich registreert voor een Wedaycare B.V. account
6. Profiel-informatie die u verstrekt via uw account
7. Communicatie tussen Wedaycare B.V. en u (wij kunnen u dienst-gerelateerde e-mails sturen)

Waarom verwerken wij uw gegevens?
Wij hebben de genoemde gegevens die u aan ons verstrekt nodig om met u contact op te kunnen nemen en om u onze diensten te kunnen leveren. Verder verwerken wij de technische gegevens over het apparaat waarmee u onze Website bezoekt en uw gedrag op onze Website om de Website te kunnen verbeteren en een zo goed mogelijke bezoekerservaring te kunnen bieden.

Log file informatie 
Wij verzamelen informatie die uw browser stuurt wanneer u onze Website bezoekt. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Metadata
Metadata zijn meestal technische gegevens die worden geassocieerd met Gebruikersinhoud. Zo kan metadata beschrijven hoe, wanneer en door wie een deel van de Gebruikersinhoud werd verzameld en hoe deze Gebruikersinhoud is geformatteerd. Gebruikers kunnen metadata toevoegen aan hun Gebruikers Inhoud door een hashtag (trefwoorden markeren als u een foto plaatst), geotag (locatie op een foto markeren), reacties of andere gegevens toe te voegen. Dit maakt Gebruikersinhoud makkelijker doorzoekbaar voor anderen en interactiever.

Analytische diensten
Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw computer of andere apparaten, onze Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of smartphone. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Google Analytics installeert een permanente cookie op uw web browser om u te identificeren. De cookie kan door niemand anders dan Google worden gebruikt. Google’s bevoegdheid om informatie te gebruiken en delen wordt beperkt door de ‘Google Analytics Terms of Use’ en de ‘Google Privacy Policy’. U kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen via de website van Google.

Wedaycare B.V. gebruikt remarketing diensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze Website heeft bezocht. Wij, en derden partijen waar wij mee samenwerken, gebruiken cookies om de advertenties die getoond worden op basis van uw voorgaande bezoeken, te optimaliseren.

Google:
Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc. U kunt zich afmelden voor YouGoogle Analytics for Display Advertising door de Google Ads Settings page te bezoeken: http://www.google.com/settings/ads. Google adviseert ook om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – te installeren voor uw web browser. Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics. Voor meer informatie over het privacy beleid van Google kunt u de volgende pagina bezoeken: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Perfect Audience:
Perfect Audience remarketing service wordt geleverd door NowSpots Inc. U kunt zich afmelden voor Perfect Audience remarketing door de volgende pagina’s te bezoeken: Platform Opt-out (http://pixel.prfct.co/coo) en Partner Opt-out (http://ib.adnxs.com/optout). Voor meer informatie over het privacybeleid Perfect Audience, kunt u de volgende pagina bezoeken: https://www.perfectaudience.com/privacy/index.html.

AdRoll:
AdRoll remarketing service wordt geleverd door Semantic Sugar, Inc. U kunt zich afmelden voor AdRoll remarketing door de AdRoll Advertising Preferences pagina te bezoeken: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false. Voor meer informatie over het privacybeleid van Adroll, kunt u de volgende pagina bezoeken: http://www.adroll.com/about/privacy.

AppNexus:
AppNexus remarketing service wordt geleverd door AppNexus Inc. U kunt zich afmelden van AppNexus remarketing door the Privacy & the AppNexus Platform pagina te bezoeken: http://www.appnexus.com/platform-policy#choices. Meer informatie over het privacybeleid van AppNexus, kunt u vinden op de volgende pagina: http://www.appnexus.com/platform-policy.

Hoe gebruiken wij deze informatie?
Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Diensten te ondersteunen en verbeteren door:
1. informatie te onthouden, zodat een bezoeker niet steeds opnieuw hoeft in te loggen;
2. het verbeteren en testen van de doeltreffendheid van onze Diensten;
3. de bezoeker toegang te geven tot zijn informatie nadat de bezoeker is aangemeld;
4.de statistieken in kaart te brengen, zoals het totaal aantal bezoekers en verkeer op de Website;
5. technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren;
6. nieuwe producten en functies te testen of te ontwikkelen.

Communicatie
Wij kunnen uw informatie gebruiken om uw te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. U kunt zich afmelden voor deze communicatie door op afmelden te klikken.

Hoe wordt deze informatie gedeeld? 
Wij zullen uw (persoons)gegevens niet bekend maken of verkopen aan derden.

Partijen waarmee u Gebruikersinhoud kunt delen
Informatie of inhoud die u vrijwillig openbaar maakt via onze Diensten, zoals Gebruikersinhoud, wordt beschikbaar voor het publiek. Wanneer u eenmaal Gebruikersinhoud heeft geplaatst, kan de Gebruikersinhoud worden gedeeld door anderen. Alle Gebruikersinhoud die u openbaar maakt is doorzoekbaar door andere Gebruikers, behoudens uw profiel. Wanneer andere Gebruikers of derden deze Gebruikersinhoud hebben gekopieerd of opgeslagen, zal deze Gebruikersinhoud ook beschikbaar blijven voor die Gebruikers.

Zeggenschapswijziging
Wanneer Wedaycare B.V., of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of wanneer één van onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzamelt onder de verkochte of overgedragen vermogensbestanddelen vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacyvoorwaarden moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en beperking aansprakelijkheid
Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, ons beleid of om aansprakelijkheid uit te sluiten.

Beveiliging en veiligheid 
Wedaycare B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via onze Diensten wordt beveiligd (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter, Wedaycare B.V. kan niet verzekeren dat de informatie niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw unieke wachtwoord en account-informatie en voor het beheren van de e-mails tussen u en Wedaycare B.V.. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdraging
Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten de Europese Unie bevinden en waar de wettelijke eisen omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen.

Bewaartermijn
In overeenstemming met de wet, bewaart Wedaycare B.V. persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden.

Uw rechten
Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw gegevens, uw instemming wenst in te trekken, inzage wilt in welke persoonsgegevens wij over u verwerken, of als u uw gegevens wilt wijzigingen, corrigeren of laten verwijderen omdat de gegevens onjuist, irrelevant of onvolledig zijn of niet langer verwerkt hoeven te worden, dan kunt u contact opnemen met Wedaycare B.V. door een e-mail te sturen naar info@wedaycare.com.

Wanneer u niet tevreden bent met de manier waarop u uw gegevens worden verwerkt of uw verzoek of klacht wordt behandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Applicaties, websites en diensten van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of diensten van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website. Onze Privacyvoorwaarden zijn niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of dienst te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder de partijen die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan hun eigen regels en beleid. U gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor derden die u toegang heeft gegeven tot uw Gebruikers Inhoud. Wanneer u gebruik maakt van een applicatie, website of diensten van derden, en u deze derden toegang geeft tot uw Gebruikersinhoud, is dit voor eigen risico.

Wijzigingen
Wedaycare B.V. kan van tijd tot tijd deze Privacyvoorwaarden aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacyvoorwaarden treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact
Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Wedaycare B.V. door een e-mail te sturen naar info@wedaycare.com.