Wedaycare hecht veel waarde aan de veiligheid van onze systemen. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van ons platform, kan het voorkomen dat er zich toch een zwakke plek in onze beveiligingsmaatregelen bevindt.

Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden, horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Zo kunnen we onze klanten en systemen beter beschermen.

Wij vragen het volgende:

  • De bevindingen direct te mailen naar support@wedaycare.com of contact op te nemen via 085 130 2493
  • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
  • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij jou beloven:

  • Wij reageren binnen 3 werkdagen op je melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
  • Wij behandelen de melding vertrouwelijk en zullen persoonlijke gegevens niet zonder je toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
  • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
  • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien gewenst, je naam vermelden als de ontdekker, en
  • Als dank voor je hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding met een minimumbedrag van €50,-.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.